Løpsreglement Jotunheimløpet 2020

LØPSREGLEMENT JOTUNHEIMLØPET

DISTANSER/KLASSER:

80 km:       Slede 6 spann . Spannet skal bestå av maks 6 hunder ved start og minimum 4 hunder ved målgang

Nordisk 1 spann

Nordisk flerspann, 2 eller flere hunder

140 km      Slede begrenset 8 spann. Spannet skal bestå av maks 8 hunder ved start og minimum 5 hunder ved målgang

                  

200km       Slede begrenset 8 spann. Spannet skal bestå av maks 8 hunder ved start og minimum 5 hunder ved målgang.

                   Slede åpen. Ubegrenset antall ved start minimum 6 hunder ved målgang

DEPOT

Det er ikke depot på løpet. Kjører skal derfor ha med seg alt av mat og utstyr til seg selv og hundene, som trengs under løpet for å klare seg i vinterfjellet under alle forhold. Se ellers liste i obligatorisk utstyr.

Det er egne regler for 80 km klassen (se lenger ned)

SJEKKPUNKT

Det er kun ett sjekkpunkt under løpet for alle klasser. Dette ligger på Sjodalen Hyttetun og Camping. På sjekkpunkt bak sperrebåndet har kun kjører, handler og funksjonærer tillatelse til å oppholde seg.  Alle har tillatelse til å bruke fasiliteter og kjøpe mat og drikke i kafeen. Det er tilgang på halm, vann hentes på anvist plass.

HANDLER

Da vi har begrenset kapasitet må/bør alle i sledeklassene ha med seg egen handler. Handlerens oppgave blir å hjelpe kjøreren ved start, styre spannet inn og ut fra sjekkpunkt og ta hånd om evt utsatte hunder. Handler skal også holde oppsyn med spannet på sjekkpunkt hvis kjøreren ikke er tilstede selv. Handler har ikke tillatelse til å delta i hundestell og foring men handler har tillatelse til å hente vann som brukes til foring på sjekkpunkt. Vannet kan da overleveres til kjører ved hundespannet inne på oppstallingsområdet. Handler skal samle opp halm i utdelte søppelsekker og sette disse på anvist plass etter at kjøreren har forlatt sjekkpunkt hvis ikke kjøreren gjør dette sjøl. Handler bærer egen handlermerking.

        

        

        

UTSETTING AV HUNDER

Ved utsetting av hunder skal kjøreren informere sjekkpunktansvarlig for registrering og hunden skal leveres handler som tar vare på hunden(e). Veterinær skal også informeres. Ved utsetting av hund skal hundefôr for 1 døgn samt varmedekken følge hunden hvis det ikke er handler tilgjengelig som tar vare på hunden.

STARTPROSEDYRE

         200 Km fredag kl 1400:

Åpen klasse 200 km starter fra egen bil. Flere kan starte fra samme bil. Hvis flere skal starte fra samme bil må dette informeres om ved påmelding. Tiden tas fra når kjører forlater bilen iht til startliste. Kjører som ikke har startet innen neste kjører skal ut må vente til startansvarlig gir klarsignal. Tiden løper likevel fra når kjører skulle starte. Startintervall 2 min.

Begrenset klasse 8 spann 200 km starter fra stolpe. Startområdet ligger på nedsiden av veien ved Bessheim. Det er ikke plass for biler der slik at hunder og utstyr må fraktes manuelt fra parkeringsplassen på Bessheim, over veien ned til startområdet, ca 50 meter. Tiden tas når kjører kan forlate stolpen iht startliste. Startintervall 2 min.

Startrekkefølge åpen klasse så begrenset klasse.

140Km fredag kl 2100:

En klasse begrenset klasse 8 spann.

Start fra stolpe. Startområdet er det samme som for begrenset klasse 200 Km. Startprosedyre som begrenset klasse 200 km.

         80 Km fredag kl 1600:

Slede 6 spann, Nordisk flerspann, Nordisk enspann. Start fra stolpe. Startområdet på samme plass som begr kl 140 og begr kl 200 km.   Ferdigpakket slede/ pulk og liner står klar ved stolpen. Hunder ligger uten sele i bil/kasse, sokker kan være på. Når startskuddet går skal kjører hente hunder, sette sele på og sette disse inn i spannet og kjøre så fort kjører er klar. Handler kan brukes til å passe på spannet under klargjøring men skal ikke delta i hundehenting og innsetting. Disse deltagerne overnatter på sjekkpunkt etter eget valg i telt eller hytte/etc. Hytte eller teltplass bestilles etter eget behov på Sjodalen Hyttetun Og Camping.

         Restart Lørdag kl 0900.  Start iht kjøretid dagen før dvs raskeste spann dagen før starter først.

         Det kan ikke påberegnes skøytetrase for nordiskklassen. Løypa er delvis kun scooterkjørt med varierende bredder underveis og ski må velges ut i fra dette.

         OBLIGATORISK HVILE

På sjekkpunkt Sjodalen Hyttetun og Camping blir det for 140 km og 200 km klassen 5 timer obligatorisk hvile med tidsutligning. På sjekkpunkt er det satt ned stolper for oppstalling. Tid ut fra sjekkpunkt blir registrert når kjører har tillatelse til å forlate stolpen etter gjennomført hvile.

         For 80 km gjelder egne regler. På sjekkpunkt har kjører tillatelse til å ta med hundene til hytte evt teltplass for oppstalling. Det er tillatt å ta hunder inn i hytte evt ligge i bil. Her bestiller kjører selv hytte/teltplass direkte med Sjodalen Hyttetun og Camping og gjør avtale om evt hunder i hytte.

         For 80 km klassen kan også utstyr som ikke er nevnt i obligatorisk utstyr bli fraktet i handlerbil ned til sjekkpunkt. (hundemat som skal brukes på sjekkpunkt, oppstallingswire etc)

CHIP

                   Det er ikke krav om chipmerking.

                   VAKSINERING

Gyldig vaksine ihht NHF løpsreglement

MINSTE ALDER PÅ HUNDER SOM DELTAR

18 mnd

EGENERKLÆRING

Alle deltagere kjører på eget ansvar. Egenerklæringsskjema fylles ut ved registrering i sekreteriat.

Løpet er ikke terminfestet slik at kjørerne anbefales å ha egen gyldig ulykkesforsikring.

          Løpet går delvis i Jotunheimen Nasjonalpark og det er strengt forbudt å legge igjen søppel og ferdsel skal her foregå uten å gjøre skade på mark/vegetasjon. Vi kjører i reinbeiteområder slik at det er STRENGT FORBUDT med løse hunder i løypa.

         ALDERGRENSE PÅ KJØRER

         Kjører skal ha fylt 18 år innen starttidspunktet

        

         DØD HUND

         Hvis en hund dør under løpet skal denne fraktes tildekket i sleden og løpsledelse skal varsles ved sjekkpunkt/mål. Veterinær tilkalles som tar en vurdering sammen med løpsledelse før kjøreren evt får fortsette løpet.

         VETERINÆR

Det vil være egen løpsveterinær(er) under løpet. Denne vil være tilstede ved registrering og vaksinekontroll i sekreteriatet og ellers befinne seg i startområdet og sjekkpunkt under løpet. Veterinæren vil bistå og veilede kjøreren ved spørsmål og ellers foreta vilkårlige kontroller av hundene.

        

OBLIGATORISK UTSTYR

80 km:

Kjøreren må ha med seg mat, klær og utstyr til både seg  sjøl og hundene  for å klare seg i vinterfjellet om man skulle bli værfast. Traseen går i fjellterreng til dels høgfjell og været skifter fort og det kan plutselig bli krevende forhold .

 • ½ kg nødfor pr hund som forsegles før start i sekreteriatet.
 • Kart og kompass. Kart kan kjøpes i sekreteriatet
 • Nødmat til fører
 • Sovepose
 • Liggeunderlag
 • Telt eller foret vindsekk ekstremutgave
 • Ved bruk av telt skal det også medbringes funksjonell primus og brennstoff til denne
 • Hodelykt med ekstra batterier
 • Søppelsekk
 • Stor kniv eller øks
 • Nødbluss (bæres på kroppen)
 • Fyrstikker
 • Førstehjelpsutstyr
 • Snøbriller
 • Snøspade

140 og 200 km

          Disse distansene går mye i høgfjell.

 • Kart og kompass. Kart kart kan kjøpes i sekreteriatet
 • Vannkoker for å varme vann til seg selv hundene, min 0,5 liter pr hund som ved start.
 • Sokker og dekken til alle hundene.
 • ½ kg nødfor til hver hund ut i fra start som forsegles før start i sekreteriatet.
 • 1 forskål pr hund
 • Fyrstikker
 • Nødbluss. Bæres på kroppen
 • Rødsprit nok for hele løpet
 • Snøspade
 • Sovepose egnet for vinterfjellet
 • Førstehjelpsutstyr.
 • Liggeunderlag
 • Foret vindsekk ekstrem utgave eller telt.
 • Ved bruk av telt skal det også medbringes funksjonell primus med brennstoff til denne
 • Søppelsekk.
 • Stor kniv eller øks
 • Ekstra kles-sett og sko
 • Snøbriller
 • Nødproviant til kjører
 • Hodelykt med batterier samt reservehodelykt

Stikkprøver foretas av obligatorisk utstyr under løpet.


Utskrift   E-post